Categories
Computer Diary

การใช้ Spread Operator ในภาษาไพทอน

Spread Operator เป็นตัวช่วยให้เราเขียนโค้ดในภาษาจาวาสคริปได้สะดวกขึ้นหลังจากการเปิดให้ใช้ตั้งแต่ ES6 เป็นต้นมา สัญลักษณ์นี้อนุญาตให้เรากระจายข้อมูลใน Array, String, Object ออกมาเป็นตัวแปรเดี่ยว ๆ เพื่อนำไปใช้งานในฟังก์ชัน หรือนำไปใช้สร้าง Array, Object ใหม่ เป็นต้น ตามนิยามของ Mozilla Developer Network ได้ตามนี้

Categories
Computer Diary

แสดงข้อมูลจากไพทอนมาหน้าเว็บด้วย Streamlit

ปกติเวลาแสดงข้อมูลในไพทอนที่เราเคยทำก็จะเป็นการเซฟเป็นไฟล์แล้วนำข้อมูลออกมาปรับแต่งเพื่อให้แสดงข้อมูลให้สวยงามผ่านโปรแกรมอื่นใช่ไหมครับ แต่ทีนี้เราต้องการแสดงข้อมูลผ่านทางหน้าเว็บก็ต้องใช้เครื่องมืออื่นช่วย อย่างเช่น Flask, Django ซึ่งฟังดูแล้วยุ่งยากไปหน่อย เลยคิดว่าน่าจะมีเครื่องมือนี้มาช่วยจะดีกว่านี้

Categories
Computer Diary

Face Detection in my thesis

ตอนนี้ธีสิสที่ทำอยู่เกี่ยวกับการวัดการเคลื่อนไหวของศีรษะและลำคอในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งศีรษะและลำคอที่ผ่านการทำกายภาพบำบัดที่เดิมจะให้หมอวัดองศาการเคลื่อนไหวของศีรษะและลำคอ (Cervical range of motion) แต่ทีนี้ติดปัญหาเรื่องความแม่นยำ และความน่าเชื้อถือของการวัด (reliability & validity) เราจะทำเป็นตัวโปรแกรมเพื่อให้ประเมินการเคลื่อนไหวจาก webcam แทน แล้วทีนี้ขั้นแรกของเราจะต้องทำคือการใช้เทคนิคการจับภาพใบหน้า (Face detection)