Categories
Computer Diary

การติดตั้ง เขียนโค้ดเพื่อใช้งาน ONNX.js และข้อสังเกต

การนำโมเดลที่ได้รับการเรียนรู้แล้วมาทำงานบนเว็บเบราว์เซอร์ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่นัก เพราะบริษัทกูเกิ้ลพัฒนาไลบรารีชื่อ Tensorflow.js โดยเรานำโมเดลที่ได้รับการเรียนรู้แล้วมาทำนาย หรือเรียนรู้ข้อมูลใหม่บนเว็บไซต์ได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องส่งข้อมูลไปทำนายบนเซิร์ฟเวอร์

ส่วนไลบรารี ONNX.js เป็นส่วนหนึ่งของไลบรารี ONNX (Open Neural Network Exchange) ที่ได้รับการพัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์ เพื่อให้นำโมเดลที่ได้รับการเรียนรู้จากไลบรารี Deep learning ต่าง ๆ ได้แก่ PyTorch, Mxnet, Scikit learn เป็นต้น มาแปลงเพื่อนำไปใช้กันกับไลบรารีอื่นได้เลย หรือนำโมเดลที่เรียนรู้มาทำนายข้อมูล (Inference) ได้ โดยไลบรารี ONNX.js นี้ เปิดให้นักพัฒนาที่เทรนข้อมูลมาแล้ว เอามาทำนายข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บเบราวเซอร์ (หรือบนคอมพิวเตอร์ผ่าน Node.js) ได้โดยไม่จำเป็นต้องมาเรียนรู้ใหม่อีก

Categories
Computer Diary

Face Detection in my thesis

ตอนนี้ธีสิสที่ทำอยู่เกี่ยวกับการวัดการเคลื่อนไหวของศีรษะและลำคอในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งศีรษะและลำคอที่ผ่านการทำกายภาพบำบัดที่เดิมจะให้หมอวัดองศาการเคลื่อนไหวของศีรษะและลำคอ (Cervical range of motion) แต่ทีนี้ติดปัญหาเรื่องความแม่นยำ และความน่าเชื้อถือของการวัด (reliability & validity) เราจะทำเป็นตัวโปรแกรมเพื่อให้ประเมินการเคลื่อนไหวจาก webcam แทน แล้วทีนี้ขั้นแรกของเราจะต้องทำคือการใช้เทคนิคการจับภาพใบหน้า (Face detection)