นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล* หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ”

โดยในเว็บไซต์นี้ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้คือไฟล์ข้อความชนิดหนึ่งที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ตของ ท่าน หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของคุกกี้ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/

เราใช้เว็บไซต์อย่างไร?

เราจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่านคุกกี้หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และเราจะใช้คุกกี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเว็บไซต์ของเราผ่านอินเตอร์เน็ตรวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้ให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้?

เราใช้คุกกี้ดังต่อไปนี้ สำหรับเว็บไซต์ของเรา

  1. คุกกี้ที่จำเป็น เป็นประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  2. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการเข้าเว็บไซต์

การจัดการคุกกี้

ท่านสามารถตั้งค่ามิให้เว็บเบราวเซอร์ของท่าน ตกลงรับคุกกี้ของเราได้ โดยมีขั้นตอนในการจัดการ คุกกี้ดังนี้

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งานเว็บไซต์ของเราเท่านั้น หากท่าน ได้กดลิิ้งค์ไปยังเว็บไซต์อื่น (แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของเราก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้น ๆ แยกต่างหากจากของเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการใช้คุกกี้ของเว็บไซต์เราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบในการใช้คุกกี้