นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคล* หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ”

คุกกี้คือไฟล์ข้อความชนิดหนึ่งที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ตของ ท่าน หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของคุกกี้ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/

ในเว็บไซต์นี้ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ และไม่มีคุกกี้สำหรับการเก็บรายละเอียดข้อมูลการใช้งาน