Categories
Computer Data

#13 ทำ Data Pipeline ดึง Data ต้นทุนนศ.ต่อปี

Data Pipeline คือกระบวนการลำเลียงข้อมูลจากแหล่งข้อมูล (Data Source) มายังจุดหมาย (Destination)

ข้อดีของการทำ Data Pipeline ตามกระบวนการนี้ ได้แก่ รวบรวมข้อมูลให้เป็นหนึ่งเดียว (Locality) กับไม่จำเป็นต้องต่อท่อตรงจาก Data Source ไปยัง Destination (Decoupling) และสามารถทำซ้ำได้ (Reproducible) เพื่อให้เราเก็บข้อมูลไว้สำหรับการนำข้อมูลไปประมวลผลใหม่อีกกี่รอบก็ได้ [1]

Categories
Comment

#3 – จริยธรรมการรายงานข่าว

เอามาจากโพสในทวิตเตอร์ (หรือปัจจุบันเรียกว่า X) ในโพสนี้ครับ

เห็นคนสัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าว อินฟลูเอ็นเซอร์ที่ทำข่าว หรือโพสข้อความที่ยกเมฆมาพูด พูดเรื่องดีลลับ ดีลนั่นโน่นนี่ที่ไม่มีจริงขึ้นมา รวมถึงข่าวเท็จอื่น ๆ

อันนี้ถ้าไปอ่านหนังสือ ผิดจากนี้ไม่ใช่เรา ของ Nation ก็จะมีพูดถึงข้อปฏิบัติของการทำข่าวในหมวด 2