Categories
Comment

#3 – จริยธรรมการรายงานข่าว

เห็นคนสัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าว อินฟลูเอ็นเซอร์ที่ทำข่าว หรือโพสข้อความที่เป็นเฟคนิวส์มาพูด ถ้าไปอ่านหนังสือเล่มนึงก็จะกล่าวถึงเรื่องแนวทางการรายงานข่าว

เอามาจากโพสในทวิตเตอร์ (หรือปัจจุบันเรียกว่า X) ในโพสนี้ครับ

เห็นคนสัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าว อินฟลูเอ็นเซอร์ที่ทำข่าว หรือโพสข้อความที่ยกเมฆมาพูด พูดเรื่องดีลลับ ดีลนั่นโน่นนี่ที่ไม่มีจริงขึ้นมา รวมถึงข่าวเท็จอื่น ๆ

อันนี้ถ้าไปอ่านหนังสือ ผิดจากนี้ไม่ใช่เรา ของ Nation ก็จะมีพูดถึงข้อปฏิบัติของการทำข่าวในหมวด 2

การรายงานข่าว

  1. ต้องเสนอเฉพาะข้อเท็จจริงให้ครบถ้วน รอบด้าน
  2. การพาดหัวข่าว และโปรย ต้องไม่ใช้คำพูดจนเกินจากข้อเท็จจริงในข่าว
  3. ต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนตีพิมพ์
  4. ผู้สื่อข่าวตลอดจนบรรณาธิการข่าวที่เกี่ยวข้องต้องแสดงความพยายามในการให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
  5. ไม่แต่งเติมเนื้อหาสาระของข่าวจนคลาดเคลื่อนหรือเกินเลยจากความเป็นจริง
  6. ภาพทุกภาพที่จะนำลงตีพิมพ์หรือออกอากาศ ต้องเป็นภาพที่ได้จากสถานที่หรือเหตุการณ์จริงเท่านั้น
  7. ต้องไม่เสนอข่าวอย่างเลื่อนลอยปราศจากแหล่งที่มาชัดเจน
  8. ข่าวลือหรือข่าวจากแผ่นปลิว พึงระบุชื่อบุคคลที่ให้สัมภาษณ์หรือให้ข้อมูลอย่างเปิดเผย เว้นแต่จะมีเหตุอันควรปกปิด เพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของแหล่งข่าว
  9. เมื่อนำเสนอข่าวผิดพลาด ต้องแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

ที่มาจากลิ้งค์นี้ในหน้าเว็บ Scribd (อัพโหลดโดยคุณ Isriya): https://www.scribd.com/doc/101351036/The-Nation-Way

By Kittisak Chotikkakamthorn

อดีตนักศึกษาฝึกงานทางด้าน AI ที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย National Chung Cheng ที่ไต้หวัน ที่กำลังหางานทางด้าน Data Engineer ที่มีความสนใจทางด้าน Data, Coding และ Blogging / ติดต่อได้ที่: contact [at] nickuntitled.com