Nick Untitled

Writing as my personal diary
อัพเกรต SSD MacBook Air 11 นิ้ว รุ่นปี 2013
ทรรศนะที่มีต่อการฉีดวัคซีนในช่วงนี้
ทางเลือกทำคอนเท้นต์นอกจากโซเชียล และ Medium
แสดงข้อมูลจากไพทอนมาหน้าเว็บด้วย Streamlit
1st customized Node-RED คือตัว Downloader
ลงงานวิ่ง Virtual Run ครั้งแรก
วิธีการ Label ภาพเพื่อสร้างฐานข้อมูลใช้ในงาน ML/AI ขึ้นมาเองอย่างง่าย
Power Supply Wattage Calculation – การคำนวณวัตต์ที่ต้องการ
เทคนิคสร้าง Node เพื่อใช้งานกับ Node-RED ให้ทำตามที่เราต้องการ
นำโน้ตบุ๊ค ASUS Vivobook ไปเพิ่ม Harddisk เป็น SSD 1TB