Categories
Computer Data

การเขียนโค้ดเพื่อใช้งาน GraphQL โดยไม่ใช้ไลบรารี

เวลาที่ส่งข้อมูลระหว่าง Client และ Server ผ่านทางจาวาสคริปโดยเรียกใช้งานผ่านทาง AJAX ปกติ เราจะส่งข้อมูลโดยวิธี POST ผ่านการพิมพ์โค้ดตามด้านล่างนี้ (ในตัวอย่างจะใช้ XMLHttpRequest แต่จะใช้ Fetch, Axios หรืออื่น ๆ ก็ได้ เพราะได้ผลเหมือนกัน)

Categories
Computer Diary

Coding in React + Others

ตอนทำธิสิสทางอาจารย์จะให้ทำเป็นตัวโปรแกรมเพื่อให้ใช้งานกับคอมพิวเตอร์แทนที่จะใช้อุปกรณ์ไม้บรรทัดวัดมุมการเคลื่อนไหวของศีรษะและลำคอ หรือเรียกอีกอย่างว่า Goniometer เพราะเครื่องมือนั้นขึ้นกับผู้วัดแต่ละคน ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนระหว่างการวัดได้ เลยเป็นสาเหตุที่เราจะพัฒนาตัวโปรแกรมกัน

ตอนพัฒนาตัวเว็บที่จะใช้ในงานวิจัย (ธีสิสนะแหละ) เดิมใช้ภาษา HTML, CSS และ JS ที่ใช้เครื่องมือ Bootstrap ร่วมกันกับ jQuery ในตอนนั้นเขียนเสร็จแล้ว ตัวเว็บทำงานได้ตามปกติเพียงแต่เกิดปัญหาเมื่อโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นเนื่องจาก

  • โค้ดที่มีความซับซ้อนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน
  • การแก้ไขตัวโต้ดเวลาเกิดบั้กทำได้ยาก เกิดปัญหาเวลาติดบั้กแล้วต้องไล่อ่านโค้ดที่เอ่อ งงไปหน่อย
  • เพิ่มเครื่องมือ (Library) ได้ลำบาก

โดยจากบทความที่แล้วที่พูดถึงการใช้เทคนิคการจับภาพใบหน้าที่เขียนโดย Tensorflow.js กับ ONNX.js ที่ใช้ตัวจาวาสคริปธรรมดาแล้วเวลาเขียนไปเรื่อย ๆ ก็เริ่มงงและ