Categories
Computer

Hello World ใน Python, JS และ C++

Hello World เป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาเพื่อแสดงผลหน้าจอว่า “Hello World” ซึ่งเป็นสิ่งที่พบได้ในทุกภาษา และมีไว้แสดงลักษณะการเขียนในภาษาเขียนโปรแกรมนั้น ๆ (Syntax) นอกเหนือจากนี้แล้วการเขียนโปรแกรมนี้ขึ้นมามีหน้าที่ทดสอบว่า เราติดตั้งแล้วสามารถใช้งานตัว Compiler หรือตัว Interpreter ว่าทำงานได้ปกติหรือไม่

ต่อมา เราเขียนทวิตหนึ่งไป แล้วแมสมาพอดี มีโควทหนึ่งในทวิตว่าสนใจที่จะเขียน Hello World เราเลยแสดงให้เห็นว่า การเขียนในภาษาไพทอน จาวาสคริป และ C++ เป็นอย่างไรครับ