Categories
Computer Diary

#6 – ดูทวิตโดยไม่ล็อคอิน Twitter ด้วย Nitter

Nitter คือเครื่องมือสำหรับทำเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเข้าไปดูทวิตใน Twitter (หรือ X) ที่เน้นเรื่องความเป็นส่วนตัว และประสิทธิภาพของการใช้งานเว็บไซต์ โดยโครงการนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากโครงการ Invidious