Categories
Diary

Enter Programming – จากเรียนแพทย์เข้ามาเขียนโปรแกรมได้ยังไง?

บทความนี้เราเขียนเสริมจากที่พูดในคาบของอ. advisor ที่สอนให้ในวิชาเลือกของรพ.ริมน้ำที่เกี่ยวกับการเรียน AI สำหรับทางการแพทย์

ช่วงแรก ก่อนเข้าเรียนหมอ

ตอนแรกก่อนเข้าเรียนหมอเรียนภาษา C มาก่อน เรียนเองและเรียนจากค่ายสอวน. คอม (ที่เคยไปถึงโอลิมปิกระดับชาติแล้วได้เหรียญทองแดง) ฝึกตั้งแต่พื้นฐาน, Data Structure & Algorithms และแก้โจทย์ปัญหาบ้างผ่านทางเว็บในสมัยนั้นก็มีเว็บ programming.in.th (ที่ตอนนี้มีหลายเว็บแล้ว เช่น Leetcode)