Categories
Diary Sport

การออกกำลังกายในช่วงเทศกาลฝุ่น PM 2.5

ช่วงนี้เป็นช่วงที่กรุงเทพฯ มีปัญหาเรื่องฝุ่นที่เรียกว่า PM 2.5 (ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือมีขนาดประมาณ 1 ใน 25 ของเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมมนุษย์) สังเกตได้จากค่าฝุ่นสูงมากกว่าปกติ รวมถึงมองไปที่ตึกแล้วทัศนวิสัยแย่ลงกว่าเดิม เวลาออกไปนอกบ้านทีนึงรู้สึกแสบตา แสบจมูก น้ำมูกไหล ส่วนคนที่มีปัญหาเรื่องปอดอยู่แล้วอาจจะมีอาการหอบหืดกำเริบได้