Categories
Computer Data

วิธีการสร้างไฟล์ Excel ด้วย SheetJS

การส่งออกไฟล์ในรูปแบบ Excel เดิมถ้าจะเอาวิธีแบบง่าย ๆ เลยคือการส่งออกไฟล์ในรูปแบบ CSV ที่เป็นไฟล์ข้อความที่แบ่งข้อมูลระหว่างคอลัมภ์ด้วยการใช้ตัวอักษรคอมมา (,) เพื่อแบ่งข้อมูล โดยการส่งออกไฟล์ในลักษณะนี้เราส่งออกไฟล์ได้ด้วยการพิมพ์คำสั่ง