Categories
Comment Diary

Phuket Sandbox ที่ไม่ใช่ปราสาททราย

Sandbox เป็นชื่อผลงานนำร่องของรัฐบาลที่ให้นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนแล้วเข้ามาในพื้นที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเป็นระยะเวลา 14 วัน ก่อนที่จะออกไปท่องเที่ยวจังหวัดหนึ่ง โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว ในช่วงนี้จะมีเพียงจังหวัดเดียวคือจังหวัดภูเก็ต และโครงการ Sandbox ที่กล่าวถึงมีชื่อว่า Phuket Sandbox

รายละเอียดของโครงการอ่านเพิ่มเติมจากเว็บต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น Thaiontours เป็นต้น ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงความหมายของมันจะดีกว่า