Categories
Computer

ใช้ Linux บน WSL หรือลง Linux แทนวินโดว์?

ก่อนหน้านี้เวลาจะติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux อย่าง Ubuntu ที่ผู้เขียนใช้อยู่ เราจำเป็นต้องติดตั้งแยกเป็น Partition อีกห้องหนึ่ง หรือติดตั้งทับ Windows ไปเลย แต่ไม่กี่ปีมานี้ ทางไมโครซอฟต์พัฒนาความสามารถหนึ่งที่ติดมากับระบบปฏิบัติการ Windows 10 และ 11 นั่นก็คือ Windows Subsystem for Linux (WSL)

Categories
Computer

แบ่งพาร์ทิชันบนลินุกซ์ด้วย fdisk

โปรแกรมแบ่งพาร์ทิชัน (Partition Tool) เป็นโปรแกรมแบ่งพื้นที่บนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ให้มีขนาดที่ต้องการเพื่อลงระบบปฏิบัติการ ลงโปรแกรม เก็บข้อมูล รูปภาพ เพลง เป็นต้น ถ้าเราใช้บนระบบปฏิบัติการแมคก็จะเป็น Disk Utility หรือวินโดว์ก็จะเป็น Disk Management, easeUS Partition Master หรือบนลินุกซ์จะใช้โปรแกรม GParted สำหรับคนที่ใช้งานบน GUI แต่สำหรับคนที่ใช้งานลินุกซ์แบบคอมมานไลน์แล้วเราจะใช้งานอย่างไรดีล่ะ