Categories
Computer Diary

เทคนิคสมัครสมาชิกเพื่อให้ใช้ Oreilly ในราคานักศึกษาเพียง 19$

Oreilly เป็นสำนักพิมพ์ในสหรัฐอเมริกาที่เราจะพบหนังสือเกี่ยวกับคอมที่วางขายตามร้านหนังสือทั่วไปนี่แหละฮะ แต่ตอนนี้ก็มีให้อ่านออนไลน์ กับวิดีโอสอน และงานประชุมบนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มของ Orelly เอง

Categories
Computer Diary

Coding in React + Others

ตอนทำธิสิสทางอาจารย์จะให้ทำเป็นตัวโปรแกรมเพื่อให้ใช้งานกับคอมพิวเตอร์แทนที่จะใช้อุปกรณ์ไม้บรรทัดวัดมุมการเคลื่อนไหวของศีรษะและลำคอ หรือเรียกอีกอย่างว่า Goniometer เพราะเครื่องมือนั้นขึ้นกับผู้วัดแต่ละคน ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนระหว่างการวัดได้ เลยเป็นสาเหตุที่เราจะพัฒนาตัวโปรแกรมกัน