Categories
Computer Data

#24 – คัสตอม Template บน iA Writer ใช้เองด้วย HTML และ CSS

ส่วนหนึ่งของงานทางด้าน Programming กับงานทางด้าน Data และอื่น ๆ คือการทำเอกสาร ส่วนใหญ่ที่เราทำงานทางด้านเอกสารที่เราใช้กันก็เป็นโปรแกรมแบบ Microsoft Word อะไรแนวนี้ ทีนี้ถ้าเราอยากได้โปรแกรมที่มันไม่ซับซ้อน ใช้งานไม่ยาก แถมหน้าจอยังคลีนอีก อันนี้เราจะใช้แอพอะไร

จากที่เราใช้ แอพหนึ่งที่เหมาะสมกับงานนี้คือ iA Writer

The English version is available on Medium.