Categories
Computer Diary

การใช้ Spread Operator ในภาษาไพทอน

Spread Operator เป็นตัวช่วยให้เราเขียนโค้ดในภาษาจาวาสคริปได้สะดวกขึ้นหลังจากการเปิดให้ใช้ตั้งแต่ ES6 เป็นต้นมา สัญลักษณ์นี้อนุญาตให้เรากระจายข้อมูลใน Array, String, Object ออกมาเป็นตัวแปรเดี่ยว ๆ เพื่อนำไปใช้งานในฟังก์ชัน หรือนำไปใช้สร้าง Array, Object ใหม่ เป็นต้น ตามนิยามของ Mozilla Developer Network ได้ตามนี้

Categories
Computer Diary

วิธีการ Label ภาพเพื่อสร้างฐานข้อมูลใช้ในงาน ML/AI ขึ้นมาเองอย่างง่าย

ปกติเวลาเราเรียนวิชาที่เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์อย่างเช่น Machine Learning หรือ Deep Learning เราจะได้ยินคำว่า Dataset (หรือเรียกประมาณว่าเป็นฐานข้อมูล) กันบ่อย ๆ ในเปเปอร์งานวิจัย ในหนังสือ อินเตอร์เน็ต หรืออื่น ๆ แต่ฐานข้อมูลที่มีให้ก็มีรูปเยอะหรือน้อยก็ขึ้นกับผู้จัดทำฐานข้อมูลขึ้นมาเอง

ส่วนของเราเป็นงานเกี่ยวกับการจับภาพใบหน้า และการจับภาพการเคลื่อนไหวของศีรษะและลำคอ ซึ่งใช้ฐานข้อมูลของภาพที่เผยแพร่เยอะมากเลย ตั้งแต่ WIDERFACE, 300W_LP หรืออื่น ๆ แต่อย่างไรก็ดี มีอีกงานที่รุ่นน้องที่แล็ปทำอยู่ก็เป็นงานเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคผิวหนังซึ่งมีฐานข้อมูลสาธารณะไม่เยอะเท่าไรนัก แต่เรามีรูปภาพอยู่ในมือเยอะมากแล้วจะทำอย่างไรดี