Categories
Computer Diary

เทคนิคสร้าง Node เพื่อใช้งานกับ Node-RED ให้ทำตามที่เราต้องการ

Node-RED เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราทำงานแบบ Flow-based programming ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้นักพัฒนาโปรแกรมสามารถทำงานให้เครื่องมือ IoT (Internet of Things) ทำงานได้ตามที่เราต้องการได้ง่ายโดยทำผ่านเว็บเบราวเซอร์ ตัวอย่างของอุปกรณ์ที่จะมาพัฒนาที่มีชื่อก็ได้แก่ Raspberry Pi ที่วางขายมานานแล้ว จนตอนนี้ออกเป็นรุ่น Raspberry Pi 4 Model B ออกมาครับ เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่า