Categories
Comment Diary

พูดถึงหนัง Raya and The Last Dragon หลังจากไปดูในโรงแล้ว

ภาพยนตร์เรื่องรายากับมังกรตัวสุดท้าย (Raya and The Last Dragon) เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันที่ผลิตโดย Disney Animation Studios เป็นหนังที่นำเรื่องราว วิถีชีวิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเป็นธีมในภาพยนตร์เรื่องนี้ ที่มีทีมงานคนไทยมีส่วนร่วมในการผลิต ได้เข้าฉายในโรงวันที่ 4 มีนาคมที่ผ่านมา โดยเราเพิ่งไปดูวันนี้ (วันที่ 5 มีนาคม) ที่โรงหนัง SF Cinema Central World ดูรอบค่ำในโรง CAT Cinema First Class ที่มีคนดู 2-3 คนซึ่งน้อยกว่าโรงอื่น (แหม ก็ดูจากราคาสิ) ดูเสร็จแล้วมาเขียนให้ผู้อ่านครับ

โดยเนื้อหามีเปิดเผยเนื้อหาสำคัญบางส่วนในช่วงท้าย ใครที่ยังไม่เคยดูแนะนำว่าไปดูก่อนดีกว่า