Categories
Diary Sport

ลงงานวิ่ง Virtual Run ครั้งแรก

เดือนนี้มีงานวิ่ง Virtual Run ที่ให้วิ่งระยะทาง 150 กิโลเมตร แล้วให้แต่ลงคนวิ่งแล้วส่งระยะที่วิ่งได้จากการบันทึกผ่านโปรแกรม Strava โดยโปรแกรมนี้นึกถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักกีฬาที่ให้คนโพส คอมเม้นต์ แสดงสถิติได้ แล้วเดิมทีเราลงงานวิ่งบ้าง แต่วิ่งระยะทาง Fun Run กับ Mini Marathon ที่วิ่งในระยะทาง 5 กับ 10 กิโลเมตร แต่ก็ไม่ได้จริงจังเท่าไรนัก