Categories
Diary Thought

Thoughts on LINE messaging app

LINE is the social networking application made by LINE corporation owned by Z holdings. It is the popular application in Japan, Taiwan and Thailand. In Thailand, there are many users including the companies using them to send personal messages, cute stickers, pictures, files etc.

Categories
Diary Thought

แนะนำเครื่องมือกับข้อคิดเห็นต่อ WFH และเรียนออนไลน์ 100%

ในปัจจุบัน สถานการณ์การระบาดโควิด-19 ในประเทศไทยแย่ลงเนื่องจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากเกินกว่า 10,000 คนต่อวัน ร่วมกันกับอัตราการตายของผู้ป่วยเกิน 100 คนต่อวัน และเชื้อโรคที่กลายพันธุ์จนมีสายพันธุ์ Beta, Gamma, Epsilon ทำให้ทางรัฐบาลประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาให้บุคคลที่ทำงานในภาครัฐ และภาคเอกชนทำงาน Work From Home ให้ได้มากที่สุดจนเป็น 100% กับให้ภาคการศึกษาสอนและเรียนผ่านทางออนไลน์ แทนที่จะให้เรียนในโรงเรียน/มหาวิทยาลัย [1, 2]

ในบทความนี้จะกล่าวถึงการทำงาน Work From Home คืออะไร รวมถึงความหมายของการเรียนออนไลน์ อุปกรณ์ที่ใช้และพูดถึงข้อคิดเห็นที่มีต่อการทำงานแบบรีโหมด รวมถึงการเรียนออนไลน์อีกด้วย

Categories
Diary Thought

ผลข้างเคียงหลังจากฉีด Astrazeneca และทรรศนะ

ช่วงที่ผ่านมามีการระบาดโควิดที่ระบาดไปทั่วโลก ไทยก็เช่นกัน ทีนี้สิ่งที่สำคัญต่อการป้องกันการติดเชื้อโควิดจนเกิด Herd Immunity ได้นั่นก็คือวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดีในปัจจุบัน ในประเทศไทยมีการนำเข้าวัคซีนโควิดเพียงสามชนิด ได้แก่ ซิโนแวค (Sinovac), แอสตร้าเซเนกา (Astrazeneca) และซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ที่มีประสิทธิภาพป้องกันได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่ดีเท่า mRNA อย่างไฟเซอร์-ไบโอเอนเทค (Pfizer-BioNTech) และโมเดิร์นนา (Moderna)

Categories
Diary Thought

Phuket Sandbox ที่ไม่ใช่ปราสาททราย

Sandbox เป็นชื่อผลงานนำร่องของรัฐบาลที่ให้นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนแล้วเข้ามาในพื้นที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเป็นระยะเวลา 14 วัน ก่อนที่จะออกไปท่องเที่ยวจังหวัดหนึ่ง โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว ในช่วงนี้จะมีเพียงจังหวัดเดียวคือจังหวัดภูเก็ต และโครงการ Sandbox ที่กล่าวถึงมีชื่อว่า Phuket Sandbox

Categories
Diary Thought

โควิด-19: ปัญหาธุรกิจ สุขภาพและทรรศนะ

โควิด-19 ที่เป็นวิกฤตในช่วงนี้ ที่เริ่มระบาดตั้งแต่ต้นปี 2563 จนกระทั่งมาถึงตอนนี้ราวกลางปี 2564 ที่สถานการณ์โควิดที่เคยคุมได้ในระยะหนึ่ง จนมาถึงกลางเดือนเมษายนที่เริ่มมีการระบาดโควิด-19 กลับมาใหม่จากคลัสเตอร์ทองหล่อที่ปิดร้านอาหารให้ซื้ออาหารกลับบ้านได้เท่านั้น ทำให้กิจการร้านอาหาร ร้านต่าง ๆ ตามร้านที่เงียบมากกว่าปกติ จนกระทั่งเจ๊ง ล้มหายตายจากกันไป

Categories
Diary Thought

ทรรศนะที่มีต่อการฉีดวัคซีนในช่วงนี้

ช่วงนี้โรคติดเชื้อโควิดระบาดในบ้านเราเป็นระลอกที่ 3 แล้วก็ได้รับผลกระทบถ้วนหน้า สิ่งที่สำคัญต่อการแก้ปัญหาเรื่องโควิดคือวัคซีนที่หลายประเทศได้รับวัคซีนที่แตกต่างกันออกไป แต่ของประเทศไทยในช่วงนี้ก็มีวัคซีน Sinovac ที่มาจากประเทศจีน และวัคซีน Astrazeneca ที่มาจากประเทศอังกฤษ

Categories
Diary Thought

ระมัดระวังการอ่านแต่พาดหัวข่าว

ปกติเวลาเปิดเว็บรวมถึงบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เช่นเฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ เราจะพบว่าหลาย ๆ คนจะแชร์ข่าวพร้อมกับแสดงความคิดเห็นที่มีต่อบทความนั้น แต่ทีนี้ในปัจจุบันเครือข่ายสังคมออนไลน์มีอิทธิพลกับคนเรามากขึ้น ดังนั่นแล้วบทความก็เปลี่ยนรูปแบบไป