Categories
Comment

การใช้งาน และข้อเสนอแนะหลังใช้ Traffy Fondue

Traffy Fondue เป็นระบบที่ให้ประชาชนแจ้งปัญหาผ่าน LINE Chatbot ให้หน่วยงานแก้ไขหน้างานได้อย่างสะดวก ในบทความนี้เราพูดถึงการใช้งาน และข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานครับ

Traffy Fondue (ทราฟฟี่ฟองดูว์ / ท่านพี่ฟ้องดู) เป็นระบบจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้โดยการใช้งานระบบ LINE Chatbot ที่พัฒนาขึ้นโดย Nectec ระบบนี้อนุญาตให้หน่วยงานรัฐฯ ใช้งานสำหรับให้ประชาชนแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านการบอกกล่าว และถ่ายรูปส่งมาช่องทางนี้ ตัวอย่างการนำไปใช้งานที่เห็นได้ชัดก็ร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นในกทม. ในสมัยที่ผู้ว่าที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างชัชชาติฯ นี่แหละครับ

ส่วนของเรา เมื่อทราบว่ามีระบบนี้เปิดให้ใช้งานร้องเรียน เราก็ร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นใกล้บ้านที่พบเจอมานาน แต่กไม่ได้แก้ไขซะที ตัวอย่างเช่น ไฟแถนนดับ ซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมาที่ไม่มีใครเข้ามาแก้ไข ถึงแม้ว่าเราจะร้องเรียนผ่านทางช่องสาย Hotline ของกรุงเทพฯ แล้วก็ไม่ได้รับการตอบสนองซะที เราเลยลองร้องเรียนผ่านทางนี้

วิธีร้องเรียนไม่ยากเลย เราสามารถใช้งานได้ไม่กี่ขั้นตอนตามด้านล่างนี้ครับ

  1. พิมพ์ปัญหาที่เกิดขึ้น
  2. ระบบจะตอบกลับว่าช่วยส่งภาพประกอบเข้ามาหน่อย เราก็ส่งภาพไปตามปกติ
  3. เลือกประเภทของเรื่องที่แจ้ง
  4. Share Location
  5. เลือกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เมื่อทำเสร็จแล้ว ระบบจะปรากฏหน้าจอปัญหาที่แจ้ง และแจ้งว่ารอรับเรื่อง

ผ่านไปซักพัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับเรื่อง และแจ้งการดำเนินการ จุดนี้ถือว่าทำได้ดีครับ ต่อมาผ่านไป 3 เดือน แล้วก็ดำเนินการเสร็จสิ้น พร้อมกับมีเอกสารราชการออกมาว่าประสานงานกับการไฟฟ้าเรียบร้อย

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจากการใช้งานระบบนี้ เราพอใจไหม เราพอใจระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดี จุดที่เราคิดว่าทางหน่วยงานน่าจะทำได้ดีขึ้นคือ

  1. หน่วยงานควรจะทำงานเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ หมายถึงว่าหน่วยงานควรจะเจอปัญหาก่อนที่จะให้บุคคลทั่วไปแจ้งมา อาจจะเป็นสุ่มตรวจ หรือตระเวนตรวจแต่ละที่ หรืออาจจะประสานกับเทศกิจหรืออื่น ๆ ก็ได้ เพราะยังไงพนักงานในสำนักงานเขตก็มีจำกัด ตรวจในพื้นที่แต่ละเขตกว้างใหญ่ขนาดนั้น อาจจะไม่ทั่วถึง
  2. เรื่องการประสานงาน คิดว่าจุดนี้น่าจะประสานงานได้เร็วมากกว่านี้อีก เอ๊ะ หรือว่าเราแจ้งผิดหน่วยงาน เออ อันนี้เป็นไปได้ เพราะเช็คในอินเตอร์เน็ตแล้วพบว่าเราสามารถแจ้งการไฟฟ้าได้เลย จุดนี้เคยอ่านเจอในอินเตอร์เน็ตกล่าวว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละส่วนในกทม. เป็นคนละหน่วยงานกัน ซึ่งมันจะต้องมีเจ้าภาพ อันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่ง เราคิดว่าถ้ากระจายอำนาจให้ขึ้นกับทางกทม รวมถึงแต่ละเขตดูแลได้ คิดว่าน่าจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

By Kittisak Chotikkakamthorn

อดีตนักศึกษาฝึกงานทางด้าน AI ที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย National Chung Cheng ที่ไต้หวัน ที่กำลังหางานทางด้าน Data Engineer ที่มีความสนใจทางด้าน Data, Coding และ Blogging / ติดต่อได้ที่: contact [at] nickuntitled.com