มาเก็บไฟล์ใน Notability ไว้บนคลาวด์กันเถอะ
Notability บน Mac OS X

ปกติแอปจดโน้ตบนระบบปฏิบัติการ iOS มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนๆ กันคือเก็บข้อมูลลงบนคลาวด์อย่าง iCloud, Google Drive, Dropbox, OneDrive ทำให้เราสามารถเอาไฟล์จดโน้ตที่ทำไว้เปิดบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตเครื่องอื่นได้

อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าทุกคนจะเปิดให้เก็บข้อมูลไว้ ทีนี้จะเกิดปัญหาก็ต่อเมื่อเราลบแอปหรือล้างเครื่องให้ใหม่หมดจดซึ่งทำให้ข้อมูลที่มีอยู่ในไฟล์เหล่านั้นหายไป

ปัญหานี้เป็นปัญหาที่มีมิตรสหายท่านหนึ่งมาถามแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงอ่ะนะ แต่วิธีที่ดีกว่านั้นคือป้องกันไม่ให้ข้อมูลหายซะดีกว่า โดยให้เก็บข้อมูลลงบนคลาวด์ ในที่นี้จะใช้ Notability เป็นตัวอย่างครับ

Notability บน Mac OS X

เปิดเข้ามาหน้าหลักของ Notability แล้วกดปุ่มฟันเฟืองในหน้า Library จากนั้น

Notability บน Mac OS X
  1. เลือก iCloud แล้วกด iCloud On กรณีที่ต้องการเก็บข้อมูลบน iCloud อย่างไรก็ตามถ้าไม่ต้องการเก็บข้อมูลบน iCloud ให้ติ๊กถูกตรง iCloud ออก
  2. เลือก Auto Backup จากนั้นเลือกบริการที่ต้องการเก็บข้อมูล ในแอปนี้จะมีให้เลือกได้แก่ Google Drive, Box, OneDrive หรือ Dropbox กรณีที่จะเลือกอันใดอันหนึ่ง จากนั้นกด Login แล้วจะขึ้นหน้าให้เราใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน หลังจากนั้นก็ใช้งานได้แล้ว

นอกจากนี้กรณีที่เราต้องการตั้งค่าการเก็บข้อมูลบนคลาวด์ทำได้โดย

Notability บน Mac OS X

กรณีที่ต้องการเลือกให้เก็บข้อมูลบนบริการคลาวด์ให้เข้าไปที่ Auto Backup จากนั้นเลือกบริการของเจ้าอื่น

กรณีที่ไม่ต้องการเก็บข้อมูลบนคลาวด์อื่นๆ นอกเหนือจาก iCloud เลย ให้เลือกที่ Auto Backup จากนั้นเลือก Turn Back Up Off

Notability บน Mac OS X

กรณีที่ต้องการออกจากระบบให้เลือก Manage Accounts กด Logout ด้านขวาของบริการที่เราต้องการ

Notability บน Mac OS X

กรณีที่ต้องการตั้งค่าการเก็บข้อมูลบนคลาวด์ให้เข้าไปที่ Auto Backup เลือกฟันเฟืองที่ด้านขวาของบริการที่ต้องการเก็บข้อมูล จากนั้นจะเจอ Choose Format แล้วเราจะตั้งค่าเรื่องชนิดไฟล์ที่ต้องการเก็บข้อมูลได้ว่าจะเป็นไฟล์ PDF, RTF, Note (เป็นไฟล์ของ Notability เอง), PDF + Recording, RTF + Recording

Notability บน Mac OS X

กรณีที่ต้องการเลือก Subject ที่ต้องการให้เก็บข้อมูลทำได้โดยให้เข้าไปที่ Auto Backup กดฟันเฟืองที่ด้านขวาของบริการที่ต้องการเก็บข้อมูล แล้วเข้าไปดูตรง Back Up These Subjects จากนั้นติ๊กให้เครื่องหมายถูกขึ้นเพื่อเลือกให้เก็บข้อมูลบนคลาวด์ แต่ถ้าติ๊กออกจะเป็นการเลือกไม่ให้เก็บข้อมูลบนคลาวด์

ที่มา

"> มาเก็บไฟล์ใน Notability ไว้บนคลาวด์กันเถอะ
Notability บน Mac OS X

ปกติแอปจดโน้ตบนระบบปฏิบัติการ iOS มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนๆ กันคือเก็บข้อมูลลงบนคลาวด์อย่าง iCloud, Google Drive, Dropbox, OneDrive ทำให้เราสามารถเอาไฟล์จดโน้ตที่ทำไว้เปิดบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตเครื่องอื่นได้

อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าทุกคนจะเปิดให้เก็บข้อมูลไว้ ทีนี้จะเกิดปัญหาก็ต่อเมื่อเราลบแอปหรือล้างเครื่องให้ใหม่หมดจดซึ่งทำให้ข้อมูลที่มีอยู่ในไฟล์เหล่านั้นหายไป

ปัญหานี้เป็นปัญหาที่มีมิตรสหายท่านหนึ่งมาถามแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงอ่ะนะ แต่วิธีที่ดีกว่านั้นคือป้องกันไม่ให้ข้อมูลหายซะดีกว่า โดยให้เก็บข้อมูลลงบนคลาวด์ ในที่นี้จะใช้ Notability เป็นตัวอย่างครับ

Notability บน Mac OS X

เปิดเข้ามาหน้าหลักของ Notability แล้วกดปุ่มฟันเฟืองในหน้า Library จากนั้น

Notability บน Mac OS X
  1. เลือก iCloud แล้วกด iCloud On กรณีที่ต้องการเก็บข้อมูลบน iCloud อย่างไรก็ตามถ้าไม่ต้องการเก็บข้อมูลบน iCloud ให้ติ๊กถูกตรง iCloud ออก
  2. เลือก Auto Backup จากนั้นเลือกบริการที่ต้องการเก็บข้อมูล ในแอปนี้จะมีให้เลือกได้แก่ Google Drive, Box, OneDrive หรือ Dropbox กรณีที่จะเลือกอันใดอันหนึ่ง จากนั้นกด Login แล้วจะขึ้นหน้าให้เราใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน หลังจากนั้นก็ใช้งานได้แล้ว

นอกจากนี้กรณีที่เราต้องการตั้งค่าการเก็บข้อมูลบนคลาวด์ทำได้โดย

Notability บน Mac OS X

กรณีที่ต้องการเลือกให้เก็บข้อมูลบนบริการคลาวด์ให้เข้าไปที่ Auto Backup จากนั้นเลือกบริการของเจ้าอื่น

กรณีที่ไม่ต้องการเก็บข้อมูลบนคลาวด์อื่นๆ นอกเหนือจาก iCloud เลย ให้เลือกที่ Auto Backup จากนั้นเลือก Turn Back Up Off

Notability บน Mac OS X

กรณีที่ต้องการออกจากระบบให้เลือก Manage Accounts กด Logout ด้านขวาของบริการที่เราต้องการ

Notability บน Mac OS X

กรณีที่ต้องการตั้งค่าการเก็บข้อมูลบนคลาวด์ให้เข้าไปที่ Auto Backup เลือกฟันเฟืองที่ด้านขวาของบริการที่ต้องการเก็บข้อมูล จากนั้นจะเจอ Choose Format แล้วเราจะตั้งค่าเรื่องชนิดไฟล์ที่ต้องการเก็บข้อมูลได้ว่าจะเป็นไฟล์ PDF, RTF, Note (เป็นไฟล์ของ Notability เอง), PDF + Recording, RTF + Recording

Notability บน Mac OS X

กรณีที่ต้องการเลือก Subject ที่ต้องการให้เก็บข้อมูลทำได้โดยให้เข้าไปที่ Auto Backup กดฟันเฟืองที่ด้านขวาของบริการที่ต้องการเก็บข้อมูล แล้วเข้าไปดูตรง Back Up These Subjects จากนั้นติ๊กให้เครื่องหมายถูกขึ้นเพื่อเลือกให้เก็บข้อมูลบนคลาวด์ แต่ถ้าติ๊กออกจะเป็นการเลือกไม่ให้เก็บข้อมูลบนคลาวด์

ที่มา

" /> มาเก็บไฟล์ใน Notability ไว้บนคลาวด์กันเถอะ
Notability บน Mac OS X

ปกติแอปจดโน้ตบนระบบปฏิบัติการ iOS มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนๆ กันคือเก็บข้อมูลลงบนคลาวด์อย่าง iCloud, Google Drive, Dropbox, OneDrive ทำให้เราสามารถเอาไฟล์จดโน้ตที่ทำไว้เปิดบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตเครื่องอื่นได้

อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าทุกคนจะเปิดให้เก็บข้อมูลไว้ ทีนี้จะเกิดปัญหาก็ต่อเมื่อเราลบแอปหรือล้างเครื่องให้ใหม่หมดจดซึ่งทำให้ข้อมูลที่มีอยู่ในไฟล์เหล่านั้นหายไป

ปัญหานี้เป็นปัญหาที่มีมิตรสหายท่านหนึ่งมาถามแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงอ่ะนะ แต่วิธีที่ดีกว่านั้นคือป้องกันไม่ให้ข้อมูลหายซะดีกว่า โดยให้เก็บข้อมูลลงบนคลาวด์ ในที่นี้จะใช้ Notability เป็นตัวอย่างครับ

Notability บน Mac OS X

เปิดเข้ามาหน้าหลักของ Notability แล้วกดปุ่มฟันเฟืองในหน้า Library จากนั้น

Notability บน Mac OS X
  1. เลือก iCloud แล้วกด iCloud On กรณีที่ต้องการเก็บข้อมูลบน iCloud อย่างไรก็ตามถ้าไม่ต้องการเก็บข้อมูลบน iCloud ให้ติ๊กถูกตรง iCloud ออก
  2. เลือก Auto Backup จากนั้นเลือกบริการที่ต้องการเก็บข้อมูล ในแอปนี้จะมีให้เลือกได้แก่ Google Drive, Box, OneDrive หรือ Dropbox กรณีที่จะเลือกอันใดอันหนึ่ง จากนั้นกด Login แล้วจะขึ้นหน้าให้เราใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน หลังจากนั้นก็ใช้งานได้แล้ว

นอกจากนี้กรณีที่เราต้องการตั้งค่าการเก็บข้อมูลบนคลาวด์ทำได้โดย

Notability บน Mac OS X

กรณีที่ต้องการเลือกให้เก็บข้อมูลบนบริการคลาวด์ให้เข้าไปที่ Auto Backup จากนั้นเลือกบริการของเจ้าอื่น

กรณีที่ไม่ต้องการเก็บข้อมูลบนคลาวด์อื่นๆ นอกเหนือจาก iCloud เลย ให้เลือกที่ Auto Backup จากนั้นเลือก Turn Back Up Off

Notability บน Mac OS X

กรณีที่ต้องการออกจากระบบให้เลือก Manage Accounts กด Logout ด้านขวาของบริการที่เราต้องการ

Notability บน Mac OS X

กรณีที่ต้องการตั้งค่าการเก็บข้อมูลบนคลาวด์ให้เข้าไปที่ Auto Backup เลือกฟันเฟืองที่ด้านขวาของบริการที่ต้องการเก็บข้อมูล จากนั้นจะเจอ Choose Format แล้วเราจะตั้งค่าเรื่องชนิดไฟล์ที่ต้องการเก็บข้อมูลได้ว่าจะเป็นไฟล์ PDF, RTF, Note (เป็นไฟล์ของ Notability เอง), PDF + Recording, RTF + Recording

Notability บน Mac OS X

กรณีที่ต้องการเลือก Subject ที่ต้องการให้เก็บข้อมูลทำได้โดยให้เข้าไปที่ Auto Backup กดฟันเฟืองที่ด้านขวาของบริการที่ต้องการเก็บข้อมูล แล้วเข้าไปดูตรง Back Up These Subjects จากนั้นติ๊กให้เครื่องหมายถูกขึ้นเพื่อเลือกให้เก็บข้อมูลบนคลาวด์ แต่ถ้าติ๊กออกจะเป็นการเลือกไม่ให้เก็บข้อมูลบนคลาวด์

ที่มา

" />

Nick Untitled

Writing as my personal diary

มาเก็บไฟล์ใน Notability ไว้บนคลาวด์กันเถอะ

Share: 

มาเก็บไฟล์ใน Notability ไว้บนคลาวด์กันเถอะ

Notability บน Mac OS X

ปกติแอปจดโน้ตบนระบบปฏิบัติการ iOS มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนๆ กันคือเก็บข้อมูลลงบนคลาวด์อย่าง iCloud, Google Drive, Dropbox, OneDrive ทำให้เราสามารถเอาไฟล์จดโน้ตที่ทำไว้เปิดบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตเครื่องอื่นได้

อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าทุกคนจะเปิดให้เก็บข้อมูลไว้ ทีนี้จะเกิดปัญหาก็ต่อเมื่อเราลบแอปหรือล้างเครื่องให้ใหม่หมดจดซึ่งทำให้ข้อมูลที่มีอยู่ในไฟล์เหล่านั้นหายไป

ปัญหานี้เป็นปัญหาที่มีมิตรสหายท่านหนึ่งมาถามแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงอ่ะนะ แต่วิธีที่ดีกว่านั้นคือป้องกันไม่ให้ข้อมูลหายซะดีกว่า โดยให้เก็บข้อมูลลงบนคลาวด์ ในที่นี้จะใช้ Notability เป็นตัวอย่างครับ

Notability บน Mac OS X

เปิดเข้ามาหน้าหลักของ Notability แล้วกดปุ่มฟันเฟืองในหน้า Library จากนั้น

Notability บน Mac OS X
  1. เลือก iCloud แล้วกด iCloud On กรณีที่ต้องการเก็บข้อมูลบน iCloud อย่างไรก็ตามถ้าไม่ต้องการเก็บข้อมูลบน iCloud ให้ติ๊กถูกตรง iCloud ออก
  2. เลือก Auto Backup จากนั้นเลือกบริการที่ต้องการเก็บข้อมูล ในแอปนี้จะมีให้เลือกได้แก่ Google Drive, Box, OneDrive หรือ Dropbox กรณีที่จะเลือกอันใดอันหนึ่ง จากนั้นกด Login แล้วจะขึ้นหน้าให้เราใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน หลังจากนั้นก็ใช้งานได้แล้ว

นอกจากนี้กรณีที่เราต้องการตั้งค่าการเก็บข้อมูลบนคลาวด์ทำได้โดย

Notability บน Mac OS X

กรณีที่ต้องการเลือกให้เก็บข้อมูลบนบริการคลาวด์ให้เข้าไปที่ Auto Backup จากนั้นเลือกบริการของเจ้าอื่น

กรณีที่ไม่ต้องการเก็บข้อมูลบนคลาวด์อื่นๆ นอกเหนือจาก iCloud เลย ให้เลือกที่ Auto Backup จากนั้นเลือก Turn Back Up Off

Notability บน Mac OS X

กรณีที่ต้องการออกจากระบบให้เลือก Manage Accounts กด Logout ด้านขวาของบริการที่เราต้องการ

Notability บน Mac OS X

กรณีที่ต้องการตั้งค่าการเก็บข้อมูลบนคลาวด์ให้เข้าไปที่ Auto Backup เลือกฟันเฟืองที่ด้านขวาของบริการที่ต้องการเก็บข้อมูล จากนั้นจะเจอ Choose Format แล้วเราจะตั้งค่าเรื่องชนิดไฟล์ที่ต้องการเก็บข้อมูลได้ว่าจะเป็นไฟล์ PDF, RTF, Note (เป็นไฟล์ของ Notability เอง), PDF + Recording, RTF + Recording

Notability บน Mac OS X

กรณีที่ต้องการเลือก Subject ที่ต้องการให้เก็บข้อมูลทำได้โดยให้เข้าไปที่ Auto Backup กดฟันเฟืองที่ด้านขวาของบริการที่ต้องการเก็บข้อมูล แล้วเข้าไปดูตรง Back Up These Subjects จากนั้นติ๊กให้เครื่องหมายถูกขึ้นเพื่อเลือกให้เก็บข้อมูลบนคลาวด์ แต่ถ้าติ๊กออกจะเป็นการเลือกไม่ให้เก็บข้อมูลบนคลาวด์

ที่มา