Tag : เมื่อการโดนเพื่อนแท็กรูปจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป

แท็กเป็นหนึ่งในความสามารถหนึ่งของเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเฟสบุ๊คที่ทำให้เพื่อนที่ได้รับการแท็กรู้ว่ามีคนแท็กแล้วสิ่งที่แท็กจะแสดงให้เห็นบน News Feed ของเพื่อนของคนนั้น

ทีนี้การโดนแท็กเกิดปัญหาอย่างหนึ่งคือมันรก Timeline ครับ แล้วจะป้องกันไม่ให้เพื่อนแท็กแล้วสิ่งที่แท็กจะโผล่มาบน Timeline เลยอย่างไรดีล่ะ?

คำตอบเป็นเข้าไปที่ Privacy -> Settings -> Timeline and Tagging เมื่อเข้ามาหน้านั้นเรียบร้อยแล้วจะขึ้นหน้า Timeline and Tagging Settings ตามภาพด้านล่าง

เมื่อเข้ามาเสร็จแล้วให้แก้ไขตามด้านล่างนี้

ทีนี้เวลาที่เพื่อนแท็กรูปมาแต่ละครั้งจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปครับ

"> Tag : เมื่อการโดนเพื่อนแท็กรูปจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป

แท็กเป็นหนึ่งในความสามารถหนึ่งของเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเฟสบุ๊คที่ทำให้เพื่อนที่ได้รับการแท็กรู้ว่ามีคนแท็กแล้วสิ่งที่แท็กจะแสดงให้เห็นบน News Feed ของเพื่อนของคนนั้น

ทีนี้การโดนแท็กเกิดปัญหาอย่างหนึ่งคือมันรก Timeline ครับ แล้วจะป้องกันไม่ให้เพื่อนแท็กแล้วสิ่งที่แท็กจะโผล่มาบน Timeline เลยอย่างไรดีล่ะ?

คำตอบเป็นเข้าไปที่ Privacy -> Settings -> Timeline and Tagging เมื่อเข้ามาหน้านั้นเรียบร้อยแล้วจะขึ้นหน้า Timeline and Tagging Settings ตามภาพด้านล่าง

เมื่อเข้ามาเสร็จแล้วให้แก้ไขตามด้านล่างนี้

ทีนี้เวลาที่เพื่อนแท็กรูปมาแต่ละครั้งจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปครับ

" /> Tag : เมื่อการโดนเพื่อนแท็กรูปจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป

แท็กเป็นหนึ่งในความสามารถหนึ่งของเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเฟสบุ๊คที่ทำให้เพื่อนที่ได้รับการแท็กรู้ว่ามีคนแท็กแล้วสิ่งที่แท็กจะแสดงให้เห็นบน News Feed ของเพื่อนของคนนั้น

ทีนี้การโดนแท็กเกิดปัญหาอย่างหนึ่งคือมันรก Timeline ครับ แล้วจะป้องกันไม่ให้เพื่อนแท็กแล้วสิ่งที่แท็กจะโผล่มาบน Timeline เลยอย่างไรดีล่ะ?

คำตอบเป็นเข้าไปที่ Privacy -> Settings -> Timeline and Tagging เมื่อเข้ามาหน้านั้นเรียบร้อยแล้วจะขึ้นหน้า Timeline and Tagging Settings ตามภาพด้านล่าง

เมื่อเข้ามาเสร็จแล้วให้แก้ไขตามด้านล่างนี้

ทีนี้เวลาที่เพื่อนแท็กรูปมาแต่ละครั้งจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปครับ

" />

Nick Untitled

Writing as my personal diary

Tag : เมื่อการโดนเพื่อนแท็กรูปจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป

Share: 

Tag : เมื่อการโดนเพื่อนแท็กรูปจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป

แท็กเป็นหนึ่งในความสามารถหนึ่งของเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเฟสบุ๊คที่ทำให้เพื่อนที่ได้รับการแท็กรู้ว่ามีคนแท็กแล้วสิ่งที่แท็กจะแสดงให้เห็นบน News Feed ของเพื่อนของคนนั้น

ทีนี้การโดนแท็กเกิดปัญหาอย่างหนึ่งคือมันรก Timeline ครับ แล้วจะป้องกันไม่ให้เพื่อนแท็กแล้วสิ่งที่แท็กจะโผล่มาบน Timeline เลยอย่างไรดีล่ะ?

คำตอบเป็นเข้าไปที่ Privacy -> Settings -> Timeline and Tagging เมื่อเข้ามาหน้านั้นเรียบร้อยแล้วจะขึ้นหน้า Timeline and Tagging Settings ตามภาพด้านล่าง

เมื่อเข้ามาเสร็จแล้วให้แก้ไขตามด้านล่างนี้

ทีนี้เวลาที่เพื่อนแท็กรูปมาแต่ละครั้งจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปครับ